Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Flow

Deze grafiek toont de leerlingenstromen. Het kan helpen om dingen als watervaleffect, zittenblijvers en schoolverlaters in kaart te brengen. Aandacht is nodig om dit rapport op een correcte manier te gebruiken.

1. Selectie

Met deze knoppen wordt de selectie gemaakt van de referentiegroep die je in deze visual gebruikt. In dit voorbeeld bestaat de referentiegroep uit alle leerlingen die in schooljaar 2022-2023 in het 6de jaar zaten, dit is een totaal van 59 leerlingen. Een verdere filtering op studierichting of klas is mogelijk.

In plaats van de starten met de 6de-jaars en terug te kijken, is het ook mogelijk te starten met bijvoorbeeld een groep leerlingen die een aantal jaar geleden in het eerste jaar (of in een bepaalde studierichting) zaten, en te kijken hoe hun traject de komende jaren was.

2. Verdere filtering

Hiermee kan je de leerlingen verder filteren op geslacht of SES-kenmerken.

3. Groepering

Elk schooljaar worden de leerlingen gegroepeerd volgens de keuze die je hier maakt. De mogelijkheden zijn:

  • Klas: de klascode waarin de leerling zat.
  • Onderwijsvorm: een combinatie van leerjaar en onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso). Voor basisonderwijs en BuSO zijn aangepaste codes voorzien.
  • Studierichting: een combinatie van leerjaar en studierichting (uit de administratieve groep)
  • Vakkenpakket: de code van het vakkenpakket uit WISA

Wanneer hier een andere keuze wordt aangeduid, moet eronder in vak (4.) alles eerst terug uitgevinkt worden vooraleer een nieuwe selectie gemaakt kan worden.

4. Keuze van schooljaren

Hier kan je aanduiden welke jaren je wil weergeven, relatief t.o.v. het huidig schooljaar. Het huidig schooljaar is hetgene dat gekozen is in vak (1.) Op basis daarvan kies je het volgend (+1j) of het vorig (-1j) schooljaar, tot 6 jaar verder of terug. In de volgorde waarin je ze aanklikt, worden ze (van boven naar onder) op de grafiek gezet. In de grafiek zelf kan de volgorde nog gewijzigd worden door de titels naar boven en naar onder te verslepen.

5. Flow-grafiek en leerlingenlijst

De breedte van de balken representeert het aantal leerlingen dat het pad volgt.

De kleuren van de grafiek worden automatisch toegekend op het bovenste niveau (schooljaar). De niveau’s kunnen, door de titels (bv. -3j, Huidigjaar) te verslepen naar boven of beneden.

Leerlingstromen kunnen verborgen worden door op een studierichting/onderwijsvorm/… te klikken. De categorieën verder naar beneden worden hiermee niet uitgeschakeld, dus in de lijst rechts blijven de leerlingen nog zichtbaar totdat het tot beneden is uitgezet.

Per schooljaar worden enkel de 5 grootste categorieën worden weergegeven, de rest wordt gegroepeerd in een categorie “Other”

“null” als categorie wil zeggen dat er voor dat schooljaar geen gegevens zijn van de leerling, vermoedelijk omdat de leerling in dat jaar niet op eens school uit de WISA-databank zat.

Hoveren over een categorie toont volgende sorteermogelijkheden per schooljaar:

“Alpha” laat je de categorieën alfabetisch sorteren, “Size” sorteert op grootte van categorie. Deze sortering blijft helaas niet bewaard wanneer je andere selecties maakt.

Inhoudsopgave