Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Kostenplaats

Dit rapport geeft een overzicht van wat een leerling kost en opbrengt aan de school. Een leerling is in dit geval een kostenplaats. Het is ook mogelijk om andere kostenplaatsen te definiëren. Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden hoe je deze kostenplaatsen met bijhorende categorieën kan definiëren.

Overzicht

1. Slicer

Selectie van de kostenplaats die je wil bekijken.

2. Filters

Selecteer hier welke jaren je met elkaar wil vergelijken en of je de globale waarden of de waarden per leerling wil bekijken.

3. Tabel

Overzicht van de kosten per categorie en rekeningen.

4. Aantal leerlingen

Met deze tabel kan je de leerlingenaantallen controleren.

5. Grafiek

Het gewicht van de verschillende categorieën in het geheel van de kostenplaats.

6. Grafiek

Evolutie doorheen de tijd van de geselecteerde categorie.

Assumpties

  • Het jaar wordt gedefinieerd als het boekjaar en komt dus meestal niet overeen met het schooljaar.
  • De kostenplaatsen met bijhorende categorieën en het aantal leerlingen per jaar moet zelf worden gedefinieerd in het configuratiebestand.
Inhoudsopgave