Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Balans: Overzicht

Overzicht

1. KPI’s

Je vindt hier de activa, passiva, kosten, inkomsten en het nog te verwerken resultaat voor het jaareinde van het geselecteerde jaar in de hoofding.

2. Balans

Overzicht van de balans. Voor voorgaande jaren toont dit de eindbalans van het boekjaar, in het huidige jaar zie je de situatie zoals deze nu is. Via de slicer kan je de jaren selecteren die je naast elkaar wenst te zetten.

Wanneer je een waarde aanduidt, zal de knop ‘details’ oplichten. Als je hier op op klikt, zal je naar een pagina gestuurd worden waar je al de boekhoudkundige transacties in detail kan bekijken. Je kan deze details ook bekijken door op de waarde te klikken met je rechtermuisknop en vervolgens op ‘Onderzoeken’ en ‘Boekhouden: Detail’.

3. Periodebalans

Overzicht van al de credit en debit veranderingen op de verschillende rekeningen tijdens het geselecteerde jaar in de hoofding.

4. Activa per deeldossier

Overzicht van het gewicht van de verschillende deeldossiers in het geheel op basis van de activawaarde.

Assumpties

Activa/Passiva

  • Passiva: De rekening van de vorm 7*, 6*, 1*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*, 492*, 493*, 499*
  • Activa: Al de andere rekeningen
Inhoudsopgave