Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Balans: Visueel

Overzicht

1. Keuzeslicers

Met deze slicers kan je kiezen op welk niveau je de balans visueel wil weergeven.

2. Visuele voorstelling

In deze grafiek zie je visueel de evolutie van de verschillende geselecteerde balansposten doorheen de tijd.

3. Overzichtstabel

Bekijk de numerieke details van de balans. Dit komt overeen met de balans van het rapport ‘Balans: overzicht’.

Assumpties

Activa/Passiva

  • Passiva: De rekening van de vorm 7*, 6*, 1*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*, 492*, 493*, 499*
  • Activa: Al de andere rekeningen
Inhoudsopgave