Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Budget: Evolutie

Overzicht

1. Selectie rekeningen

Hier kan je er voor kiezen om enkel de rekeningen waarvoor een budget werd ingegeven weer te geven.

2. Visualisatie

De evolutie van de opbrengsten, kosten en begrote opbrengsten en kosten doorheen de tijd.

3. Tabel

Evolutie van het budget met de geboekte cijfers doorheen de tijd van al de rekeningen.

Inhoudsopgave