Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Budget: detail

Overzicht

1. Keuze facturatie

Via deze slicer kan je bij het opvolgen van het budget er voor kiezen om rekening te houden met onverwerkte documenten uit de facturatiemodule.

2. Selectie rekeningen

Hier kan je er voor kiezen om enkel de rekeningen waarvoor een budget werd ingegeven weer te geven.

3. Filters

Deze filters zijn bedoeld om op specifieke analytische codes te filteren. Je kan dit doen op basis van de vooraf gedefinieerde categorieën, maar ook aan de hand van de verschillende karakters van de analytische code (posities 1 –> 17).

Meer informatie over het opdelen van de analytische codes in categorieën kan je terugvinden op deze pagina.

4. Overzicht

Hier krijg je een overzicht van de begroting, het saldo wat reeds verwerkt is in de boekhouding, eventueel bedragen uit de facturatie (zie 1. Keuze facturatie), het totaal van saldo en facturatie, wat er reeds gebruikt is van het budget (in percentage) en wat er nog beschikbaar is van het budget (in waarde en percentage).

Inhoudsopgave