Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Gepondereerd volume dienstonderbrekingen

Op deze pagina worden 3 maten gebruikt om het gewicht van bepaalde dienstonderbrekingen en de evolutie ervan in kaart te brengen.

1. Aantal personeelsleden met DO

Weergegeven op de Y-as links, in de tabel #PS genoemd.

Dit is het aantal personeelsleden dat in het gekozen schooljaar minstens één dag een dienstonderbreking uit de geselecteerde cluster had.

2. Ponderatie DO

Weergegeven op de Y-as links, in de tabel PndDO genoemd.

Dit is het aantal uren waarvoor de dienstonderbreking genomen wordt. Deze “ponderatie” wordt net zo berekend als de ponderatie van een opdracht:

(aantal uren Dienstonderbrekingen) / (uren voltijdse opdracht)

Dit wordt opgeteld voor alle dagen waarin de dienstonderbreking genomen wordt, gedeeld door het volledige schooljaar.

3. Ponderatie DO per afwezig personeelslid

Weergegeven op de Y-as rechts, in de tabel Pnd/PS genoemd

Dit is (2.)/(1.), dus het totaal aantal uren dienstonderbreking, gecorrigeerd voor het aantal personeelsleden dat deze dienstonderbreking neemt.

Inhoudsopgave