Vervangingen

Deze rapportpagina bekijkt de dienstonderbrekingen, met zicht op vervangers die al dan niet in deze uren zijn aangesteld. 1. Te vervangen dienstonderbrekingen Alle dienstonderbrekingen zijn opgelijst in deze tabel, slechts indien ze een duur hebben van 12 dagen of meer. Het aantal uren waarvoor deze dienstonderbreking geldt, en het totale aantal dagen waarvoor er geen…

Gepondereerd volume dienstonderbrekingen

Op deze pagina worden 3 maten gebruikt om het gewicht van bepaalde dienstonderbrekingen en de evolutie ervan in kaart te brengen. 1. Aantal personeelsleden met DO Weergegeven op de Y-as links, in de tabel #PS genoemd. Dit is het aantal personeelsleden dat in het gekozen schooljaar minstens één dag een dienstonderbreking uit de geselecteerde cluster…

Afwezigheden

Alle dienstonderbrekingen per cluster worden weergegeven per schooljaar en geslacht. Een personeelslid kan in een schooljaar meerdere dienstonderbrekingen hebben; voor elke categorie waarin hij een dienstonderbreking heeft, wordt hij/zij éénmaal geteld. M.b.v. cross-filtering kan je rechtsonderaan zien welke personeelsleden een dienstonderbreking uit de gekozen selectie hebben in het geselecteerde schooljaar.

Afwezigheden per weekdag

1. Selectie dienstonderbrekingen Alle codes waarmee dienstonderbrekingen aan het departement gemeld worden, zijn hier in relevante clusters gegroepeerd. Deze clusters komen normaal overeen met de groeperingen die het departement zelf ook gebruikt. Je kan hier één (of enkele) clusters selecteren, en daaronder indien gewenst nog één of enkele codes. 2. Grafieken Alle dienstonderbrekingen van het…

Ziekteverzuim

Dit rapport kijkt naar de afwezigheden door ziekte (= dienstonderbreking code 001). Bovenaan wordt het aantal personeelsleden weergegeven, en het aantal ervan dat in het schooljaar minstens één dag ziekteverlof heeft opgenomen. 1. Ziekte van 1 dag Enkel ziekteverloven van slechts één dat worden hier weergegeven, gegroepeerd per dag van de week. 2. Reïntegratie Enkel…

Ancienniteit

Insights maakt zelf geen berekeningen i.v.m. anciënniteiten; deze worden overgenomen vanuit WISA. Voorlopig gaat het hier enkel om anciënniteiten voor TADD. Op deze pagina worden de personeelsleden getoond : Je kan een personeelslid in de lijst van TADD-gerechtigen selecteren om eronder te zien welke opdrachten er meetellen.

Ponderatie

De tabellen op deze rapportpagina tonen de opdrachten en ponderaties van de personeelsleden. Voor elk personeelslid krijg je de totale ponderatie, en de ponderatie wanneer alle opdrachtgebonden dienstonderbrekingen in mindering zijn gebracht. Deze tweede berekening zorgt er o.a. voor dat een personeelslid niet dubbel wordt meegeteld wanneer hij/zij met een dienstonderbreking “Tijdelijk andere opdracht” in…

OOM/HER

Deze pagina geeft ook een overzicht van de evolutie van het aantal personeelsleden, en de totale ponderatie. Zie voor de definities op de pagina verdeling leeftijd/geslacht : deze “ponderatie” komt overeen met “VTE”, maar de ATO1-opdrachten worden hier wél meegerekend. Hier is bijkomend de mogelijkheid om te filteren op verschillende codes voor “Oorsprong omkadering” en…

Instroom en uitstroom

Deze pagina’s komen in 2-voud voor. De gewone pagina’s bekijken in- en uitstroom binnen één instellingsnummer; de pagina’s met het achtervoegsel IG bekijken deze gegevens voor een instellingsgroep. Bij deze laatste telt een overschakeling van één instelling naar een andere binnen de geselecteerde instellingsgroep niet als in- of uitstroom. Voor de rest zijn deze pagina’s…

Evolutie

De grafiek toont de evolutie van de personeelsaantallen over de schooljaren heen. Naast het totale aantal het het aantal VTE, wordt hier ook een “Aantal zonder ATO1” getoond. Dit is dus het aantal personeelsleden dat niet enkel een vervangingsopdracht had in het gekozen schooljaar, maar minstens een tijdelijke of vaste aanstelling had (ATO 2 of…