Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Herkomst basisschool

Deze pagina is enkel van toepassing voor secundaire scholen of middenscholen.

Voor alle leerlingen van het eerste jaar wordt bekeken in welke basisschool ze het vorige jaar zaten.

De aantallen per basisschool worden op een kaart weergegeven (rechtsboven) en opgelijst per (deel)gemeente van de basisschool (linksboven). Onderaan wordt voor elke school per schooljaar opgelijst hoeveel leerlingen van die school gekomen zijn.

N.B.: Het jaartal duidt op het schooljaar dat de leerling in het 1ste jaar secundair zit. BIjvoorbeeld, voor het jaar 2021 (dus schooljaar 2021-2022) wijst het getal op de leerlingen die in september 2021 in het 1ste jaar zijn begonnen, en dus in het schooljaar 2020-2021 in de vermelde basisschool zaten.

Inhoudsopgave