Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Instroom-uitstroom

Deze rapportpagina toont de in- en uitstroom van leerlingen voor een bepaald schooljaar.

1. Niveau instelling

Instroom en uitstroom kunnen bekeken worden op één van de 3 niveau’s: per campus, per instellingsgroep, of per instelling.

2. Leerlingenaantal

Hier kies je of het leerlingenaantal over het hele schooljaar wordt beschouwd, of op één specifieke teldatum. De aantallen voor in- en uitstroom worden enkel voor deze leerlingen beschouwd.

3. Instroom

Een leerling telt als instromer als:

 • hij/zij een schoolloopbaan heeft in het schooljaar of op de gekozen teldatum (2.)
 • is gestart in de campus/instellingsgroep/instelling op 1 september of later in het gekozen schooljaar. Hiervoor wordt gekeken naar:
  • Niveau instelling: enkel naar de instapdatum (datum inschrijving)
  • Niveau instellingsgroep: naar de instapdatum, én of de vorige inschrijving aan een instelling binnen de instellingsgroep was
  • Niveau campus: naar de laatste loopbaan van het vorige schooljaar, of dit in een klas van dezelfde campus was of niet

4. Uitstroom

Een leerling telt als uitstromer als:

 • hij/zij een schoolloopbaan heeft in het schooljaar of op de gekozen teldatum (2.)
 • is uitgeschreven in de campus/instellingsgroep/instelling ten laatste op 30 juni in het gekozen schooljaar. Hiervoor wordt gekeken naar:
  • Niveau instelling: enkel naar de datum uitschrijving
  • Niveau instellingsgroep: naar de uitschrijvdatum, én of de inschrijving voor volgend schooljaar aan een instelling binnen de instellingsgroep is
  • Niveau campus: naar de loopbaan van het volgende schooljaar, of dit in een klas van dezelfde campus is of niet

Bijgevolg kan de uitstroom pas berekend worden wanneer er gegevens zijn voor het volgend schooljaar. Voor het lopende schooljaar kan er geen uitstroom bekeken worden (behalve uitstroom tijdens het schooljaar binnen één instellingsnummer).

5. Legende

De in- en uitstroom kan in de grafieken gegroepeerd worden op een indeling naar keuze.

Andere pagina’s

De andere rapportpagina’s i.v.m. instroom en uitstroom bouwen voort op dezelfde data en assumpties, maar geven dit grafisch anders weer:

 • Evolutie: Dit toont hoe de in- en uitstroom evolueert over de jaren heen. Bemerk dat de uitstroom voor het lopende schooljaar geen relevante data geeft.
 • Vergelijking: dit toont in tabellen de aantallen in- en uitstromers voor alle geselecteerde instellingen/campussen/instellingsgroepen.
Inhoudsopgave