Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Percent verandering

In deze tabel wordt voor elk schooljaar het aantal leerlingen berekend voor het gekozen niveau. Er wordt verder onderverdeeld op hoofdstructuur en leerjaar.

Het percentage verandering wordt als volgt berekend:

100 * ("Aantal leerlingen op Teldatum" - "Aantal leerlingen op Teldatum vorig jaar") / "Aantal leerlingen op Teldatum vorig jaar"

Een positief getal duidt dus op een toename van leerlingen ten opzichte van het vorige schooljaar, een negatief getal wijst op een afname.

De grafiek toont deze verandering visueel, op het hoogste niveau. Bijkomende filters kunnen via het filterpaneel ingesteld worden.

Inhoudsopgave