Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Attesten (secundair)

In dit scherm worden de attesten en getuigschriften van het secundair onderwijs weergegeven.

Enkel wat in Wisa een “hoofdattest” is, wordt hier in rekening gebracht, waardoor er voor elke leerling maximaal 1 studiebewijs wordt uitgereikt.

Op welk niveau gegroepeerd wordt, kan gekozen worden in de knoppenbalk. Per groep wordt het percentage grafisch weergegeven; het precieze aantal kan je in het tekstvak bovenaan zien, na het aanklikken van de gekozen selectie.

Volgende aantallen worden getoond:

  • Aantal leerlingen in periode : het aantal leerlingen dat in het geselecteerde schooljaar (eventueel verfijnd met de schuifbalk) is ingeschreven geweest.
  • Aantal Getuigschriften : aantal studiebewijzen dat in de geselecteerde periode is uitgereikt
  • AantalGetuigschriftenTOT: aantal uitgereikte studiebewijzen, zonder rekening te houden met andere ingestelde filters (cross-filtering).
Inhoudsopgave