Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Verdeling leeftijd-geslacht

1. Aantal personeelsleden

Dit is het aantal personen dat in het gekozen schooljaar minstens één opdracht heeft gedaan in de gekozen instelling, ongeacht de duur van de opdracht.

2. Voltijds equivalent

Voor de berekening van het aantal voltijds equivalenten, wordt eerst de ponderatie van elke opdracht bepaald:

  • Opdrachtbreuk = aantal uren van de opdracht gedeeld door aantal uren van een voltijdse opdracht
  • Duur van de opdracht (aantal dagen) gedeeld door totaal aantal dagen van het schooljaar of de periode. De zomervakantie wordt standaard niet meegerekend (een heel schooljaar is dus 10 maanden).
Ponderatie =
(uren opdracht) / (uren voltijdse opdracht) * (Aantal dagen opdracht) / (Aantal dagen totale periode)

Bijvoorbeeld:

  • Voor een voltijdse opdracht gedurende het hele schooljaar is de ponderatie 1,00
  • Voor een voltijdse opdracht voor 4 maanden is de ponderatie 0,40 (=4/10)
  • Voor een halftijdse opdracht voor 6 maanden is de ponderatie 0,30 (0,5 * 6/10)

Het aantal VTE is de som van de ponderatie van alle opdrachten binnen het schooljaar/periode. Voor dit totale aantal worden de vervangingsopdrachten (Administratieve Toestand = 1) niet meegerekend, vermits dezelfde uren anders dubbel geteld zouden worden.

3. Selecties ambt/vak

Bijkomende selecties van ambten, vakken, en Administratieve toestand (ATO) kunnen gemaakt worden. Dit heeft rechtstreeks invloed op de berekening van aantallen personeelsleden en VTE.

De ambtcodes (ambt) waarmee opdrachten aan het departement gemeld worden, zijn gegroepeerd in relevante clusters (ambtgroep). Zo selecteer je in 1 muisklik bv. al het administratief personeel, zonder rekening te houden met verschillende weddeschalen.

4. Periode

De periode van het hele schooljaar kan m.b.v. de schuifbalk indien gewenst nog verder vernauwd worden.

Let op, het aantal personeelsleden wordt bepaald door zowel het schooljaar als de periode! Indien deze niet overlappen, zullen geen gegevens getoond worden.

5. Grafieken

De grafieken tonen de personeelsaantallen per geslacht en leeftijd. De leeftijd wordt steeds berekend op 30 juni van het schooljaar in kwestie.

De gemiddelde leeftijd is louter het gemiddelde van alle personeelsleden met een opdracht; er wordt geen gewicht gegeven aan het volume van hun aanstelling.

Inhoudsopgave