Uw datagestuurd schoolbeleid

Insights analyseert en rapporteert de beschikbare gegevens op een dynamische manier, zodat deze optimaal benut kunnen worden bij het voeren van een aangepast beleid.

Een samenwerking tussen

VISIE

De nood aan een schoolbeleid dat door actuele data wordt gestuurd en onderbouwd, is steeds groter. Een gericht gebruik van data kan immers de onderwijskwaliteit ten goede komen.

Als bedrijf met decennialange ervaring in het ontwikkelen van software voor scholen, kennen wij onze data het best. Door nauwe samenwerking met scholen, hebben we bovendien voeling met het onderwijsveld opgebouwd. Daarom ontwikkelden we Insights in Power BI,  ons antwoord op de nood aan een datagestuurd schoolbeleid. Insights analyseert gegevens uit Wisa, Count-e en Schoolware en presenteert deze op een visueel aantrekkelijke manier. Het gebruik van filters maakt de tool dynamisch, zodat de informatie op verschillende niveaus kan weergegeven worden. De ingebouwde flexibiliteit van Power BI maakt het mogelijk om te focussen op de informatie die voor jouw analyses relevant zijn.

De analyses bereiken pas hun volle nut wanneer ze vertaald worden in beleidsacties. Doordat Insights zich steeds aanpast aan de meest recente gegevens, kan er opgevolgd worden of het doorgevoerde beleid het gewenste effect bereikt.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de verschillende modules die we aanbieden: