Het personeelsbeleid van jouw school

Evalueer het verloop van het personeelsbestand in detail om de juiste knelpunten aan te kaarten.

Personeelsbestand

Statistieken over leeftijd en geslacht, per ambt en per vak. Analyseer de in- en uitstroom van personeel om tijdig nieuwe leerkrachten aan te trekken.

Ziekteverzuim en verlof

Bekijk de opgenomen verlofstelsels en het problematische ziekteverzuim.

Anciënniteiten

Zie in een oogopslag de opgebouwde anciënniteit van het personeel. Ga na wie er TADD-gerechtigd is of voor een vaste benoeming in aanmerking komt.