Het financiële beleid van jouw school

Controleer en analyseer eenvoudig jouw data uit Count-e via een dynamische rapportering

Krijg inzicht in de financiële status van jouw school.

Geen verrassingen meer!

Boekhouding en analyse van de jaarrekening

Vergelijk de balans over de jaren heen en dit tot in de kleinste details. Zo krijg je inzicht in zowel de huidige situatie als de geschiedenis hiervan. Via verschillende KPI's kan je bovendien eenvoudig het overzicht bewaren.

Begroting

Controleer of je inkomsten en uitgaven overeenkomen met de geplande budgettering. Kijk na of er nog ruimte is voor nieuwe aankopen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Investeringen​

Bekijk de status van de afschrijvingen en de uitgaven aan investeringen. Hierdoor kan je lopende investeringen makkelijk opvolgen en kan je nagaan of er ruimte is voor nieuwe investeringen.

Cashflow

Ga de geldstroom na van jouw school. Krijg een overzicht van je cashpositie voor zowel het verleden als in de toekomst. Voor het verleden kan je nagaan waar het geld vandaan kwam en waar het aan werd uitgegeven. Voor de toekomst projecteren we jouw toekomstige cashsituatie.

Facturen

Bij de facturen kan je niet alleen de openstaande facturen opvolgen. Zo krijg je bijvoorbeeld ook inzicht over de gemiddelde betaaltermijn en hoe je deze zou kunnen beïnvloeden. Je behoudt ook het overzicht wat de school kost voor een leerlingen.

Kostenplaatsen

Krijg inzicht in wat een leerling kost voor je school. Jij kan zelf bepalen wat je hiervoor in rekening brengt en de beleidstool berekent op basis hiervan de gemiddelde kost van een leerling.

Projecten

Bundel al de financiële informatie van een project samen in één overzicht met al de relevante informatie. Met behulp van analytische rekeningen definieer jij welke boekhoudkundige transacties tot een project behoren.