Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Afwezige leerlingen

1. Aantallen

Voor de definities: zie pagina afwezigheden.

Het enige verschil is dat er hier gewerkt wordt met een cut-off waarde, zie (2.): elke leerling die méér afwezigheden heeft dan deze waarde, wordt niet meegerekend voor de berekening van het gemiddelde aantal.

2. Cut-off waarde

Dit is een zelf in te geven geheel getal. Het wordt gebruikt als drempelwaarde: leerlingen met een hoger aantal afwezigheden, worden op deze pagina niet in rekening gebracht.

3. Leerlingenlijst

De lijst van alle leerlingen met hun aantal afwezigheden. Wanneer de leerling meer afwezigheden heeft dan de cut-off waarde, is het aantal rood gekleurd.

4. Periode

Het schooljaar kan indien gewenst verder verfijnd worden.

5. Gemiddeld aantal per onderverdeling

Idem als op pagina afwezigheden.

Inhoudsopgave