Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Afwezigheden per week

Dit toont het (absolute) aantal afwezigheden van de gekozen code per week in het schooljaar. De vergelijking met de 2 voorgaande schooljaren kan gemaakt worden.

Inhoudsopgave