Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Analyse Jaarrekening

Overzicht

1. Keuze kengetal

Via deze slicer maak je de keuze welke financiële ratio je wil bekijken.

2. KPI’s

Enkele kengetallen die werden uitgelicht.

3. Meter

De waarde van de geselecteerde financiële ratio (zie 1. Keuze kengetal) voor het geselecteerde jaar. Indien er geen jaar geselecteerd werd, zie je de huidige waarde.

4. Evolutie

Een visuele weergave van de evolutie van het geselecteerde kengetal per jaar. Er is ook de keuze om dit per deeldossier te vergelijken.

5. Balans

Een analytische weergave van de balans voor het geselecteerde jaar of de geselecteerde jaren.

Assumpties

Netto kaspositie

  • Netto kaspositie = Netto bedrijfskapitaal – Netto bedrijfskapitaalbehoefte

Netto bedrijfdskapitaal

  • Netto bedrijfdskapitaal = Beperkt vlottende activa – Vreemd Vermogen Korte Termijn

Netto bedrijfskapitaalbehoefte

  • Netto bedrijfdskapitaal = VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering + VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar – 175*

Current ratio

  • Current ratio = Beperkt vlottende activa / Vreemd vermogen korte termijn

Acid test

  • Acid test = (VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar + VIII. Geldbeleggingen + IX.  Liquide middelen) / IX. Schulden op ten hoogste één jaar

Solvabiliteit

  • Solvabiliteit = Eigen vermogen / Passiva

Zelffinancieringsgraad

  • Zelffinancieringsgraad = (IV. Reserves + V. Overgedragen winst (verlies)) / Activa
Inhoudsopgave