Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Resultatenrekening

Overzicht

1. Kosten, opbrengsten en winst/verlies per jaar

Visuele weergave van de kosten, opbrengsten en de winst/verlies per boekjaar.

2. Tabel

Gedetailleerd overzicht van de kosten, opbrengsten en winst/verlies per boekjaar.

Assumpties

  • Rekeningen 69* en 79* worden buiten beschouwing gelaten.
Inhoudsopgave