Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Inleiding / Homepage

Om statistieken te kunnen trekken over leerlingen, worden de gegevens (vanuit Wisa) gegroepeerd op niveau van instelling (dit is, gekoppeld aan één instellingsnummer). Echter, dit is niet in alle gevallen voldoende. Daarvoor definiëren we andere niveaus waarop we dezelfde analyses doen. In totaal beschouwen we 3 niveau’s, die je elk op de Homepage terugvindt en eveneens in de titelbalk bovenaan elk rapport.

Wat je in deze slicers aanduidt, wordt automatisch doorgetrokken naar alle andere rapportpagina’s. Vermits de slicers in de kopbalk staan, kan je dit op elke pagina nog aanpassen.

We raden aan om voor het niveau waarvoor je kijkt minstens één (of zo nodig alle) selectie te maken. Wanneer je niets selecteert is immers “alles” geselecteerd, waardoor soms ook vorige inschrijvingen (aan databankvreemde instellingen) kunnen meegeteld worden.

1. Instelling

De instelling is één enkel instellingsnummer, zoals het door het ministerie gekend is. Hier kijken we dus naar de administratieve inschrijving van de leerling in dat instellingsnummer.

2. Instellingsgroep / Entiteit

Een instellingsgroep is eender welke combinatie van verschillende instellingsnummers. Deze groepen zijn op een brede manier te gebruiken. Het is van toepassing wanneer de school administratief in verschillende instellingsnummers is opgedeeld, maar het in de praktijk om dezelfde school gaat (een “entiteit”). Je kan deze vrije groepering bijvoorbeeld ook gebruiken om alle scholen van de scholengemeenschap te bundelen, of om een geografische eenheid van scholen te maken.

Deze methoden zijn niet wederzijds uitsluitend: je kan een onbeperkt aantal instellingsgroepen maken, en instellingen kunnen in meerdere groepen tegelijk voorkomen.

De groepen worden gedefinieerd in WISA op één van volgende manieren:

  • Module Schoolstructuur > Entiteiten > Fiches
  • Module Schoolstructuur > Organisatie en studieaanbod > Vrije instellingsgroepen

3. Campus

Een campus is, net zoals een instellingsgroep, een vrij te kiezen combinatie, maar van vestigingsplaatsen van instellingen. Dit gebruik je vooral in het geval dat instellingsnummers verspreid zijn over verschillende locaties, en op één locatie vestigingen van verschillende instellingsnummers kunnen samenzitten. Ook hier is de vrijheid groot in het groeperen. De klas waarin de leerling zit, bepaalt aan welke vestigingsplaats (en dus welke campus) hij/zij is toegewezen.

In WISA maak je de campussen aan:

  • Module Schoolstructuur > Patrimonium > Campussen

4. Schoolbestuur en scholengemeenschap

In deze slicers kan je filteren op bepaalde scholengemeenschappen of schoolbesturen (inrichtende macht). Deze filter wordt automatisch doorgetrokken naar alle andere pagina’s, zodat er enkel uit instellingen (of instellingsgroepen met instellingen) van deze selectie kan gekozen worden. Deze gegevens zijn echter niet aan te passen op andere pagina’s, en er is ook geen verdere functionaliteit aan gekoppeld. Om analyses of vergelijkingen te kunnen maken tussen verschillende scholengemeenschappen, moet je deze als vrije instellingsgroep toevoegen.

5. Schooljaar

Met deze slicer kies je het schooljaar waarvoor je de gegevens wil zien. Deze heeft geen effect op grafieken die een evolutie over schooljaren tonen. Op de homepagina heeft de slicer geen effect; deze staat hier enkel om de overeenkomst met andere pagina’s te maken.

6. Databankgegevens

Rechtsboven elke pagina staan nog volgende gegevens:

  • een unieke naam, verwijzend naar de WISA-databank
  • Het tijdstip waarop de gegevens de laatste keer succesvol opnieuw ingeladen zijn vanuit WISA. Normaal gezien is dit elke nacht.
Inhoudsopgave