Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Zittenblijvers

1. Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen dat op deze pagina wordt beschouwd. Je hebt de keuze tussen alle leerlingen van het hele schooljaar (onafhankelijk hoe lang ze zijn ingeschreven geweest) en de leerlingen aanwezig op de teldatum naar keuze.

2. Aantal zittenblijvers

Een zittenblijver is gedefinieerd als een leerling die het vorige schooljaar een administratieve groep van het zelfde leerjaar volgde als in het huidige gekozen schooljaar. Kleuters tellen per definitie niet mee.

3. Percentage zittenblijvers

Dit is het aantal zittenblijvers gedeeld door het aantal leerlingen, dus (2.) / (1.), in procenten.

4. Staafdiagrammen

De getallen uit (2.) en (3.) worden grafisch weergegeven in een staafdiagram. De legende kan naar keuze aangepast worden volgens geslacht of SES-parameter.

5. Waar zat de leerling vorig jaar?

Alle zittenblijvers worden gegroepeerd per campus/instellingsgroep/instelling waar ze hun loopbaan het vorige schooljaar volgde. Dit toont aan in welke instelling ze hun leerachterstand hebben opgelopen. Wanneer de legende leeg is (geen instellingscode ingevuld), wil dat zeggen dat de leerling op een school buiten de WISA-databank zat.

6. % zittenblijvers evolutie

Het percentage zittenblijvers uit (3.), berekend in alle schooljaren. De legende kan aangepast worden naar hoofdstructuur, leerjaar, …

7. Toon leerlingenlijst

Wanneer je op deze knop klikt, wordt een lijst met de namen getoond van alle zittenblijvers die aan je selectie voldoen. De lijst komt boven (6.), maar kan opnieuw verborgen worden met de knop.

Inhoudsopgave