Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

OOM/HER

Deze pagina geeft ook een overzicht van de evolutie van het aantal personeelsleden, en de totale ponderatie.

Zie voor de definities op de pagina verdeling leeftijd/geslacht : deze “ponderatie” komt overeen met “VTE”, maar de ATO1-opdrachten worden hier wél meegerekend.

Hier is bijkomend de mogelijkheid om te filteren op verschillende codes voor “Oorsprong omkadering” en “Pool/Herwaardering”. Indien juist ingevuld in WISA, kunnen hier ook de opdrachten worden gefilterd waarvoor het personeelslid een voldoende geacht of vereist bekwaamheidsbewijs heeft.

De tabel met personeelsleden onderaan geeft voor elk personeelslid weer voor welke ponderatie hij/zij was aangesteld binnen de gekozen OOM of HER code.

Inhoudsopgave