Investeringen

Overzicht 1. Slicer Filter op een investeringsrekening om enkel de gerelateerde investeringen te bekijken. 2. Afschrijving en investeringen per jaar Visuele presentatie van de afschrijvingen (blauwe balken) en de effectieve uitgaven van investeringen (zwarte ruiten). Al deze waarden komen uit de investeringsfiches. 3. Tabel Overzicht van de verschillende investeringen. Assumpties

Budget: Evolutie

Overzicht 1. Selectie rekeningen Hier kan je er voor kiezen om enkel de rekeningen waarvoor een budget werd ingegeven weer te geven. 2. Visualisatie De evolutie van de opbrengsten, kosten en begrote opbrengsten en kosten doorheen de tijd. 3. Tabel Evolutie van het budget met de geboekte cijfers doorheen de tijd van al de rekeningen.

Budget: detail

Overzicht 1. Keuze facturatie Via deze slicer kan je bij het opvolgen van het budget er voor kiezen om rekening te houden met onverwerkte documenten uit de facturatiemodule. 2. Selectie rekeningen Hier kan je er voor kiezen om enkel de rekeningen waarvoor een budget werd ingegeven weer te geven. 3. Filters Deze filters zijn bedoeld…

Analyse Jaarrekening

Overzicht 1. Keuze kengetal Via deze slicer maak je de keuze welke financiële ratio je wil bekijken. 2. KPI’s Enkele kengetallen die werden uitgelicht. 3. Meter De waarde van de geselecteerde financiële ratio (zie 1. Keuze kengetal) voor het geselecteerde jaar. Indien er geen jaar geselecteerd werd, zie je de huidige waarde. 4. Evolutie Een…

Resultatenrekening

Overzicht 1. Kosten, opbrengsten en winst/verlies per jaar Visuele weergave van de kosten, opbrengsten en de winst/verlies per boekjaar. 2. Tabel Gedetailleerd overzicht van de kosten, opbrengsten en winst/verlies per boekjaar. Assumpties

Balans: Overzicht

Overzicht 1. KPI’s Je vindt hier de activa, passiva, kosten, inkomsten en het nog te verwerken resultaat voor het jaareinde van het geselecteerde jaar in de hoofding. 2. Balans Overzicht van de balans. Voor voorgaande jaren toont dit de eindbalans van het boekjaar, in het huidige jaar zie je de situatie zoals deze nu is.…