Categorie beschrijving

Afwezige leerlingen

1. Aantallen Voor de definities: zie pagina afwezigheden. Het enige verschil is dat er hier gewerkt wordt met een cut-off waarde, zie (2.): elke leerling die méér afwezigheden heeft dan deze waarde, wordt niet meegerekend voor de berekening van het gemiddelde aantal. 2. Cut-off waarde Dit is een zelf in te geven geheel getal. Het…

Afwezigheden

1. Leerlingenaantal Je kan weer kiezen om de leerlingen voor het hele schooljaar of voor één bepaalde teldatum in rekening te brengen. 2. Afwezigheidscode Hier selecteer je welke afwezigheidscode(s) je wil bekijken. De “Discimus afwezigheidscodes” zijn de codes waarmee afwezigheden naar het departement worden verzonden, de “Eigen codes” bevatten eigen varianten of aanvullingen erop. “Edison…

SES Leerlingkenmerken

Voor elke leerling wordt slechts het meest recente leerlingkenmerk in rekening gebracht. De 2 parameters “thuistaal leerling” en “opleidingsniveau moeder” worden procentueel weergegeven over de verschillende schooljaren (kolomdiagrammen boven) en voor het geselecteerde schooljaar (taartdiagrammen onder). Met de knoppen bovenaan kan je verder filteren op geslacht of leerlingkenmerken. De leerlingenlijst rechts wordt hierdoor (en door…

Herkomst basisschool

Deze pagina is enkel van toepassing voor secundaire scholen of middenscholen. Voor alle leerlingen van het eerste jaar wordt bekeken in welke basisschool ze het vorige jaar zaten. De aantallen per basisschool worden op een kaart weergegeven (rechtsboven) en opgelijst per (deel)gemeente van de basisschool (linksboven). Onderaan wordt voor elke school per schooljaar opgelijst hoeveel…

Instroom-uitstroom

Deze rapportpagina toont de in- en uitstroom van leerlingen voor een bepaald schooljaar. 1. Niveau instelling Instroom en uitstroom kunnen bekeken worden op één van de 3 niveau’s: per campus, per instellingsgroep, of per instelling. 2. Leerlingenaantal Hier kies je of het leerlingenaantal over het hele schooljaar wordt beschouwd, of op één specifieke teldatum. De…

Zittenblijvers

1. Aantal leerlingen Het aantal leerlingen dat op deze pagina wordt beschouwd. Je hebt de keuze tussen alle leerlingen van het hele schooljaar (onafhankelijk hoe lang ze zijn ingeschreven geweest) en de leerlingen aanwezig op de teldatum naar keuze. 2. Aantal zittenblijvers Een zittenblijver is gedefinieerd als een leerling die het vorige schooljaar een administratieve…

Attesten (Basis)

Dit scherm toont de attesten van het basisonderwijs. Als standaard filter staat ingesteld dat enkel de leerlingen van het 6de leerjaar worden meegeteld, en enkel de getuigschriften/attesten die op 30 juni zijn uitgereikt. Dit zijn filter in het filterpaneel, die je desnoods zelf kan wijzigen. In het basisonderwijs bestaan slechts 2 getuigschriften: het “getuigschrift basisonderwijs”…